RECRUITMENT AS A SERVICE

Met Recruitment as a Service haalt u een volledige recruitment afdeling 'in huis'. Met Recruitment as a Service beschikt u over alle benodigde competenties en instrumenten van een professioneel recruitment team, zonder dat u iemand op de loonlijst heeft staan.

Uw eigen recruitment afdeling

De Recruitment Boutique werkt voor de buitenwereld altijd vanuit de naam van uw organisatie. Wij geloven namelijk dat sollicitanten primair kiezen voor bedrijven die hen aanspreken, niet voor bureaus die hen daar naartoe kunnen bemiddelen. Daarom helpen wij u met onze diverse diensten aan het structureel opbouwen van een sterk werkgeversmerk en een servicegericht recruitmentteam, naar zowel de sollicitant als naar de interne klant. 

Werkwijze

In de wervingsfase wordt de basis gelegd met een goede interne afstemming welke eigenschappen, ervaring en competenties in een persoon worden gezocht. Na de publicatie van een  duidelijke vacaturetekst op de eigen website gaat de werving van start. De vacature wordt uitgezet op diverse kanalen, kandidaten worden gezocht in diverse netwerken etc.

Ook een selectieprocedure is maatwerk per vacature. Afhankelijk van de vacature zijn er veel stappen in te bouwen: CV Screening, telefonische/ online intakes, diverse live gespreksrondes, online testen of volledige assesments. De Recruitment Boutique kan uw organisatie voor een heel groot deel ontzorgen bij deze werkzaamheden, maar bij sommige stappen en in sommige situaties is uw betrokkenheid van belang. Vooraf spreken we de inrichting en verantwoordelijkheden in de selectiefase met elkaar af. 

Pricing

Zowel voor de werving als voor de selectiefase geldt dat er soms meer middelen of tijd nodig zijn, soms minder. Recruitment is altijd maatwerk. Daarom geloven wij in een transparant model. Dat stelt ons in staat de meest optimale oplossing per vraagstuk te adviseren, tegen een eerlijke prijs. 

Per vraagstuk maken wij vooraf een inschatting van het benodigde aantal uren van specialisten en middelen die nodig zijn. U betaalt alleen de uren en eventuele middelen die worden ingezet. Zo weet u altijd vooraf waar u aan toe bent en hoe de prijs is opgebouwd.